specjalistyczna odzież
od projektu do akcji

Ubranie specjalne AURUM EX NEW

Ubranie specjalne AURUM EX NEW

Ubranie składa się z trzech części : Kurtka i spodnie ciężkie zgodne z normą PN EN 469
Przeznaczenie:
Ubranie AURUM EX NEW przeznaczone jest do użytku w ogólnych działaniach walki z ogniem i czynności z tym związanych tj. prace ratunkowe, pomoc podczas katastrof. Ubranie zapewnia ochronę przed działaniem płomienia, wody oraz przed gorącem.

ZALETY UBRANIA AURUM EX NEW:

  • Krój zapewniający dobrą ergonomię ruchów i wygodę pracy.
  • Zamek z systemem awaryjnego rozsuwania tzw. antypanic.
  • Wzmocnienia z tkaniny aramidowej z powleczeniem silikonowo-karbonowym.
  • Zastosowanie osłon elementów metalowych.
  • Taśmy perforowane o szerokości 50 i 75 mm

Opcjonalnie: System do montowania pętli ratowniczej.
Opcjonalnie: dodatkowe refleksy z taśmy srebrnej na ramionach

Skład materiałowy AURUM EX NEW:

– TKANINA ZEWNĘTRZNA: ADAS  195 g/m2, 75% Meta Aramid 23% Para Aramid 2% Antistatic

Warianty kolorystyczne: żółty (odcień naturalnego aramidu), czarny, ciemnogranatowy, czerwony.

– MEMBRANA:  ePTFE -70% Meta-Aramid, 30 % Para-Aramid

– WARSTWA TERMOIZOLACYJNA: włóknina- 70% Meta-Aramid, 30 % Para-Aramid + podszewka – 50% Aramid 50% Wiskoza

Warianty kolorystyczne: żółty (odcień naturalnego aramidu), czarny, ciemnogranatowy, czerwony.

Ubranie Spełnia wymagania:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

-ZARZĄDZENIE NR 6 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej.

-Opis przedmiotu zamówienia -OPZ KG PSP z dnia 09 kwietnia 2019 r.

Ubranie posiada:

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP