Referencje

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie poleca firmę „Milena Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” jako rzetelnego i solidnego Wykonawcę umów, których przedmiotem są dostawy ubrań specjalnych dla Państwowej Straży Pożarnej.

Lublin, 21 maja 2021 r.

Komenda Główna Policji

Dostawy zostały zrealizowane zgodnie z postanowieniami umowy. Jakość wyrobów była zgodna z wymaganiami Zamawiającego. Wyrobu wykonawcy dokonano zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warszawa 13 kwietnia 2021 r.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Współpraca miedzy w/w firma a Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie przebiegła prawidłowo. Dostawa została wykonana w terminie i z należytą starannością. Firma dała się poznać jako solidny i rzetelny partner.

Kraków, dnia 23.09.2020 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie

Dostawa została zrealizowana terminowo. Dostawa była awizowana z wyprzedzeniem. Dostarczony towar był starannie opakowany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Olsztyn, dnia 03.07.2020 r.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Współpraca między w/w firmą a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przebiegła sprawnie. Dostawa została wykonana w terminie, bez uwag ze strony Komendy. Firma z należytą starannością zrealizowała zamówienie, dała się poznać jako solidny i rzetelny partner.

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2019

Komenda Główna Policji

Komenda Główna Policji potwierdza, dostawy zostały zrealizowane należycie. Jakość wyrobu była zgodna z wymaganiami Zamawiającego. Wyrobu Wykonawcy dokonano zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warszawa, 15 lutego 2019 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

Niniejszym informuję, że Firma Milena Bis Sp. z o.o. została wyłoniona jako Wykonawca dostaw. Dostawa wykonana była w terminie. Dostawy zostały wykonane w sposób należyty.

Bydgoszcz, dnia 10.01.2019 r.

1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu

Niniejszym potwierdzam że firma MILENA BIS Sp. z o.o w ramach zawartej umowy dostarczyła worki fortyfikacyjne. Umowa została wykonana terminowo oraz z należytą starannością.

Wałcz, dnia 02.01.2019 r.

Jednostka Wojskowa nr 1131 Mińsk Mazowiecki

…stwierdzam, iż firma MILENA BIS sp. z o.o. w ramach Umowy wykonała dostawę pokrowców do samolotu MIG-29M. Dostawa była wykonana należycie.
Firma Milena BiS sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem do współpracy…

Mińsk Mazowiecki, 10-04-2017 r.

ROSOMAK S.A.

Firma MILENA BIS sp. z o.o. była wykonawcą plandek na zadaszenie służące do zabezpieczenia odpowiednich warunków pracy załogi. Zamówienia zostały zrealizowane w sierpniu 2016 r. oraz styczniu 2017 r. …. przedmiotowe dostawy MILENA BIS sp. z o.o. zrealizowała godnie z terminem i warunkami zawartymi w zamówieniach oraz z należytą starannością…

Siemianowice Śląskie, 09-03-2017 r.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Firma MILENA BIS sp. z o.o. była wykonawcą ubrań specjalnych w ilości 100 kpl. dla SGSP w Warszawie. Z zawartej umowy firma wywiązała się terminowo. Niniejszym potwierdzam terminowość i rzetelność firmy MILENA BIS…

Warszawa, 29-11-2016 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Bydgoszczy poświadcza zrealizowanie przez firmę MILENA BIS sp. z o.o. dostawy przedmiotów zaopatrzenia mundurowego strażaka.
…Przedmiotowe dostawy zostały zrealizowane zgodnie z terminem i warunkami zawartymi w umowie oraz z należytą starannością. Współpraca układała się w sposób prawidłowy.

Bydgoszcz, 04-11-2016 r.

1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu

…zaświadczam, że firma MILENA BIS sp. z o.o. wykonała dostawy na rzecz 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu… umowa została zrealizowana terminowo oraz z należytą starannością.

Wałcz, 13-09-2016 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie

Rejonowy Zarząd infrastruktury w Krakowie poświadcza, ze wykonawca MILENA BIS sp. z o.o. zrealizował umowę dla zadania I pn.: Dostarczenie wyposażenia indywidualnego strażaka… zakres przedmiotu umowy obejmował sprzedaż i dostawę przedmiotów wyposażenia indywidualnego strażaka… dostawa została zrealizowana w wymaganym terminie, zgodnie z warunkami umowy i z należytą starannością.

Kraków, 30-08-2016 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie

Niniejszym informuję, iż firma MILENA BIS sp. z o.o. została wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego na wykonawcę dostawy sprzętu pożarniczego…
Całość dostawy została wykonana w sposób należyty, starannie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Współpraca przebiegała bezkonfliktowo oraz z zachowaniem ustalonych terminów…

Szczecin, 04-08-2016 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury Milena BIS sp. z o.o. została wyłoniona na dostawę przedmiotów odzieży specjalnej dla strażaka…. Dostawa została wykonana z należytą starannością, prawidłowo i zgodnie z zawartą umową. Współpraca przebiegała bezkonfliktowo oraz z zachowaniem ustalonych terminów. Potwierdzamy, że MILENA BIS sp. z o.o. jest godna polecenia, wywiązała się z powierzonych zadań z należytą starannością

Zielona Góra, 05-07-2016 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Bydgoszczy poświadcza zrealizowanie przez firmę MILENA BIS sp. z o.o. dostawy przedmiotów zaopatrzenia mundurowego strażaka.
…Przedmiotowe dostawy zostały zrealizowane zgodnie z terminem i warunkami zawartymi w umowie oraz z należytą starannością. Współpraca układała się w sposób prawidłowy.

Bydgoszcz, 29-01-2016 r.

Jednostka Wojskowa nr 4226 w Warszawie

Jednostka Wojskowa 4226 Warszawa informuje, że firma MILENA BIS sp. z o.o. zrealizowała dostawę 600 szt. kombinezonów pilota tropikalnych wz2010… Dostawy zostały zrealizowane zgodnie z postanowieniami umowy, z należytą starannością.

Warszawa, 03-12-2014 r.