specjalistyczna odzież
od projektu do akcji

Ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne GAZ-Ochr-Z – wersja zimowa

Ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne GAZ-Ochr-Z: kurtka z wypinaną kamizelką i spodnie ogrodniczki lub spodnie do pasa.

Przeznaczone do prac w środowisku, w którym wymagana jest zdolność do odprowadzania ładunku elektrostatycznego z ciała człowieka, do prac w środowisku zimnym (w przestrzeniach zamkniętych nieogrzewanych oraz w przestrzeniach otwartych) a także do użytkowania na stanowiskach, na których występuje zagrożenie:

  • zapalenia w wyniku krótkotrwałego zetknięcia z płomieniem
  • oddziaływania ciepła konwekcyjnego i promieniowania cieplnego
  • odpryskami płynnego metalu i iskrami

Posiada certyfikat oceny typu WE potwierdzający spełnienie norm: EN ISO 13688:2013